HomeNieuwsDoorbraak: eindelijk bekend wie Anne Frank verraadde in WO2

Doorbraak: eindelijk bekend wie Anne Frank verraadde in WO2

       
       
       

Het heeft heel lang geduurd, maar het is eindelijk bekend door wie Anne Frank is verraden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat de familie van Anne Frank zeer waarschijnlijk is verraden door de Joodse notaris Arnold van den Bergh. Dit zou hij hebben gedaan om zijn eigen familie te redden. Een internationaal team van zo’n dertig onderzoekers, waaronder historici en criminologen, deed met behulp van moderne techniek jarenlang onderzoek naar wie de onderduikers in het Achterhuis in Amsterdam verraden heeft.

In 2017 kwam Thijs Bayens, een documentairemaker, op het idee om het mysterie van Anne Frank opnieuw te bestuderen, dit keer met moderne politiemethoden en onderzoeksmiddelen. Hij verzamelde oude en nieuwe interviews, dagboeken, adreslijsten, oorlogsdossiers uit archieven en gebruikte kunstmatige intelligentie om die te analyseren.

Het onderzoek

Het team heeft zo’n dertig theorieën bestudeerd. De onderzoekers keken naar oude verdenking, zochten bewijs voor het motief en de gelegenheid en onderzochten of iemand beschikte over de benodigde kennis om de familie Frank en de andere bewoners van het Achterhuis te verraden. Uiteindelijk resulteerde dit in de verdenking van de Joodse notaris Van den Bergh en een boek, genaamd ‘Het verraad van Anne Frank’, dat in 23 landen verschijnt.

Het verraad

Verrader Van den Bergh heeft er alles aan gedaan om de deportatie van zichzelf en zijn gezin te voorkomen. Zo wist hij een Duitse ambtenaar te overtuigen dat hij niet Joods was, kreeg hij als prominent lid van de Joodse Raad uitstel van deportatie en regelde hij een onderduikplek voor zijn dochters. Dit heeft helaas niet geholpen. In 1944 kwam zijn uitstel van deportatie te vervallen en kreeg hij ruzie met een collega van de NSB. Volgens het team was dat hete exacte moment waarop Van den Bergh onderduikadressen doorgaf aan de Duitsers. De Joodse Raad was in het bezit van lijsten met onderduikadressen en Van den Bergh had als prominent lid de gelegenheid om aan dat bestand met adressen te komen. Ook zou hij de contacten hebben gehad om de adressen door te spelen.

Opvallend briefje

Het opmerkelijke is dat kort na de oorlog een anoniem briefje werd bezorgd bij Otto Frank, de vader van Anne. Het team heeft hiervan een kopie teruggevonden. In dit briefje stond het volgende: ”Uw schuilplaats in Amsterdam werd indertijd medegedeeld aan de Jüdische Auswanderung te Amsterdam, Euterpestraat, door A. van den Bergh, destijds woonachtig nabij het Vondelpark, O. Nassaulaan. Bij de J.A. bestond er een hele lijst door hem doorgegeven adressen.” Otto maakte het bestaan van het briefje pas in 1964 bekend, toen er voor de tweede keer onderzoek werd gedaan naar wie het adres van het Achterhuis had doorgespeeld.

Bron: NU.nl

       
       
       

DIT WIL JE NIET MISSEN